Skip navigation.
Cartref
Wales Environment Link

Croeso i Gyswllt Amgylchedd Cymru

Cyswllt Amgylchedd Cymru (y Cyswllt) yw’r corff ymbarél ar gyfer cyrff anllywodraethol amgylcheddol a chefn gwlad Cymru.  Rydym yn rhwydwaith brysur, yn weithredol mewn ystod o feysydd polisi, a ni yw’r cyswllt swyddogol rhwng Llywodraeth Cymru a sector Cyrff Anllywodraethol amgylcheddol Cymru.

Mae’r cyswllt yn

  • fecanwaith a fframwaith i helpu CAa Cymru i wireddu amcanion casgliadol
  • llais dros y symudiad amgylcheddol yng Nghymru
  • llwybr cyfathrebu a deialog rhwng CAa a’r llywodraeth
  • ddarparwr gwybodaeth

Ar hyn o bryd mae ein Grwpiau Gwaith yn canolbwyntio ar:

Newid yn yr Hinsawdd
Defnydd Tir a Bioamrywiaeth
Morol
Chyfoeth Naturiol
Cynllunio

a Grwpiau Tasg a Gorffen yn gweithio ar:
Treftadaeth
Datblygu Cynaliadwy

Eiriolaeth - digwyddiadau