WEL aelodau

A | B | C | G | L | O | P | R | S | W | Y

Afonydd Cymru

‘Gofalu am Afonydd Cymru’

Mae Afonydd Cymru’n gweithredu fel prif gorff dros lawer o Ymddiriedolaethau Afonydd Cymru a chwaer gorff yr Ymddiriedolaeth Afonydd (y cyn-Gymdeithas Ymddiriedolaethau Afonydd, elusen gofrestredig sy’n cynrychioli Ymddiriedolaethau Afonydd Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon).

Cyswllt polisi: Frank Jones

Cyfeiriad: d/o Ymddiriedolaeth Afonydd Sir Benfro, Llys Afon, Hawthorn Rise, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 2BQ

E-bost: info@afonyddcymru.org

01792 411 783