WEL aelodau

A | B | C | G | L | O | P | R | S | W | Y

Plantlife Cymru

'Gweithredu i warchod planhigion gwyllt Cymru'

Plantlife yw’r elusen sy’n eiriol dros blanhigion gwyllt y genedl. Rydym yn gweithio’n ddygn i warchod planhigion gwyllt ar y ddaear ac i adeiladu dealltwriaeth o’u rôl hanfodol ym mywyd pawb. Mae planhigion gwyllt yn hanfodol i fywyd - maent yn glanhau ein hawyr a’n dwr, yn darparu bwyd a lloches i’n pryfed, adar ac anifeiliaid ac maent yn dyngedfennol yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd.

Cyswllt polisi a'r wasg: Colin Cheesman

Cyfeiriad: 13 St Stryd Andrews, Caerdydd, CF10 3DB

E-bost: Cymru@plantlife.org.uk

029 2037 6193