WEL aelodau

A | B | C | G | L | O | P | R | S | W | Y

Salmon & Trout Conservation Cymru

‘Yn amddiffyn pysgod gwyllt a'u cynefinoedd ers 1903’

Y GEaB yw’r unig elusen bysgodfeydd yn y DU sy’n ymgyrchu’n wleidyddol dros reolaeth, gwarchodaeth a chadwraeth pysgod a’r amgylchedd sy’n angenrheidiol ar gyfer eu ffyniant.

Cyswllt polisi: Helen Jobson
Cyswllt y wasg: Helen Jobson

020 7283 5838

Sefydliad Tirwedd Cymru

"Sefydliad y Tirlun yw'r sefydliad Siartredig Brenhinol ar gyfer penseiri tirlun" 

Rydym yn gorff sy’n cynnal aelodaeth ac mae gennym oddeutu 5,000 o Aelodau Siartredig yn y DU, gyda thua 200 o’r rhain yn gweithio yng Nghymru. Mae Cangen Cymru’n trefnu digwyddiadau, trafodaethau ac ymweliadau ar gyfer y proffesiwn.

Cyswllt polisi a'r wasg: Dr Ruth Williams

Cyfeiriad: Ty Charles Darwin, 12 Stryd Roger, Llundain WC1N 2JU

020 7685 2646