Noddwyr

Hoffai’r Cyswllt ddiolch i bob un o’n hariannwyr am eu cefnogaeth hael i’r rhwydwaith. Mae’r Cyswllt ar hyn o bryd yn derbyn nawdd gan :

Mae Sefydliad Esmée Fairbairn a 'The Waterloo Foundation' hefyd yn parhau i gefnogi gwaith y rhwydwaith Cyswllt ar y cyd drwy ariannu tair swydd i weithio ar faterion morol yn sector amgylcheddol anllywodraethol Cymru. Cyflogir yr aelodau yma o staff gan dri o’r cyrff sy’n aelodau o’r Cyswllt ac maent yn cynyddu gallu Gweithlu Morol y Cyswllt i ddylanwadu’n bositif ar weithredu Deddf y Môr yng Nghymru.

Daw rhan hanfodol o’n hariannu bob blwyddyn (£40,000) o daliadau tanysgrifio blynyddol aelodau’r Cyswllt