Rhwydwaith o gyrff amgylcheddol, cefn gwlad a threftadaeth anllywodraethol yw Cyswllt Amgylchedd Cymru (y Cyswllt) sy’n weithredol ledled Cymru.

Ein gweledigaeth yw amgylchedd a chefn gwlad iach a reolir yn gynaliadwy a lle gwarchodir y dreftadaeth, lle all pobl Cymru a chenedlaethau'r dyfodol ffynnu.

Amcanion Strategol y Cyswllt yw:

  • Dylanwadu'n bositif ar ddatblygiad polisi, deddfwriaeth ac ymarfer yng Nghymru drwy ddarparu llais cydlynol i'n haelodau a'u galluogi i weithio'n effeithiol gyda'r Llywodraeth a'r sectorau statudol fel corff ymgynghorol annibynnol sy'n cael ei barchu a'i werthfawrogi.
  • Cefnogi a meithrin y sector amygylcheddol anllywodraethol drwy hwyluso datblygiad partneriaethau, gwybodaeth ac arbenigedd wrth ddatblygu ymddiriedaeth cydrhwng y naill a'r llall a chynyddu cynneddf o fewn yr aelodaeth.