Hanes

Wedi ei sefydlu ym 1990, crewyd Cyswllt Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad Cymru yn bennaf i gynorthwyo gwahanol gyrff amgylcheddol, ambell dro gydag amcanion tra gwahanol, i gyfarfod yn rheolaidd a rhannu newyddion a barn ar faterion yn effeithio ar amgylchedd Cymru.

Ers hynny mae’r corff wedi esblygu ac wedi newid ei enw a’i ffocws i Gyswllt Amgylchedd Cymru yn 2002.  Datblygodd yn rhwydwaith o gyrff gyda buddion, anghenion a phroblemau tra gwahanol. Mae rhai o’n haelodau’n enwau cyfarwydd, eraill yn llai adnabyddus ond cyn bwysiced o ran gwarchod a gwella rheolaeth amgylchedd Cymru.

Mae Cyswllt Amgylchedd Cymru wedi tyfu dros y blynyddoedd a bellach mae ganddo aelodaeth eang o 29 o wahanol gyrff amgylcheddol, bywyd gwyllt a chefn gwlad.