Noddwyr

Hoffai’r Cyswllt ddiolch i bob un o’n hariannwyr am eu cefnogaeth hael i’r rhwydwaith. Mae’r Cyswllt ar hyn o bryd yn derbyn nawdd gan :

Daw rhan hanfodol o’n hariannu bob blwyddyn (£40,000) o daliadau tanysgrifio blynyddol aelodau’r Cyswllt