Rheolaeth a Staff

Sut mae’r Cyswllt yn gweithredu

Mae aelodau o’r rhwydwaith yn cyfathrebu gyda’r llywodraeth a chyrff eraill drwy gyfrwng y Cyswllt, yn bennaf ar faterion sydd o bwysigrwydd mawr i’w aelodau. Mae’r tîm o staff yn cefnogi gwaith yr aelodau – fodd bynnag, nid hwy yw Cyswllt Amgylchedd Cymru, ond yr aelodau. Mae’r Cyswllt yn gyfrwng i alluogi gwell gweithio rhwng cyrff amgylcheddol gwirfoddol ac mae’n gweithredu drwy gydsyniad lle bo hynny’n bosibl.

Cyngor

Mae Cyngor y Cyswllt yn cynnwys un cynrychiolydd o bob corff sy’n aelod llawn.Y Cyngor yw’r corff sy’n gwneud penderfyniadau dros y Cyswllt yn y pen draw – er enghraifft cyfrifoldeb. Y Cyngor yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn yw penderfyniadau ar geisiadau am aelodaeth, rhaglenni gwaith, grwpiau gwaith ayyb.

Pwyllgor Gwaith

Y Pwyllgor Gwaith yw’r grwp o bobl sy’n gyfrifol am weithredu’r corff yn y pen draw. Dewisir saith aelod y Pwyllgor Gwaith o’r aelodaeth. Gan fod y Cyswllt yn elusen gofrestredig, mae aelodau’r Pwyllgor Gwaith hefyd yn ymddiriedolwyr yr elusen, gan reoli gweithrediadau’r corff ar ran yr aelodau a bod yn gyfrifol i’r aelodau.

Staff

Mae gan y Cyswllt dîm o bedwar aelod o staff:

  • Susan Evans, Cyd-Gyfarwyddwr 
  • Karen Whitfield, Cyd-Gyfarwyddwr
  • Liz Smith, Swyddog Polisi 
  • Llinos Price, Swyddog Polisi

Gweler Cysylltwch a ni am fanylion.

Files: