WEL aelodau

A | B | C | G | J | L | O | P | R | S | W | Y

John Muir Trust

‘Ymroddedig i'r profiad, gwarchod ac adferiad ardaloedd gwyllt'

Rydym yn elusen cadwraethol ar sail aelodaeth ledled y DU sydd yn ymroddedig i ardaloedd gwyllt a'r bobl sydd yn eu mwynhau, yn gweithio ynddynt ac yn byw o'u hamgylch. Yn ogystal â hyrwyddo'r manteision lu a ddaw yn sgil ardaloedd gwyllt, rydym yn ymgyrchu dros ddiogelu tir gwyllt ac yn gofalu am rai o'n tirweddau godidog.  Rydym yn bodoli i helpu i sicrhau adnoddau, i annog pobl i brofi y gwyllt a gweithio gydag eraill i adfer ecosystemau sydd wedi'u difrodi. Mae'r Ymddiriedolaeth wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â chymunedau lleol i warchod tirweddau gwyllt.

Cyswllt polisi: Rosie Simpson

Cyswllt y wasg: Kevin Lelland

Cyfeiriad: Tower House, Station Road, Pitlochry, PH16 5AN

E-bost: info@johnmuirtrust.org

 

01796 470080