WEL aelodau

A | B | C | G | J | L | O | P | R | S | W | Y

Oxfam Cymru

‘Cydweithio ag eraill i oresgyn tlodi a dioddefaint’

Mae ein gwaith wedi ei seilio ar y gred bod hawl gan bawb i: bywyd a diogelwch, cynhaliaeth gynaliadwy, gwasanaethau cymdeithasol sylfaenol, cydraddoldeb a’r hawl i gael eu clywed. Rydym yn gweithio ar bob lefel o’r byd-eang i leol, yn cynnwys llywodraethau rhyngwladol, sefydliadau byd-eang yn ogystal â chymunedau lleol ac unigolion, i sicrhau bod hawliau pawb yn cael eu cyflenwi a’u gwarchod. Rydym yn cydweithio’n agos gydag eraill i weithredu’r ateb mwyaf priodol ac effeithiol mewn unrhyw sefyllfa neilltuol. Mae maint ein rhwydwaith, ynghyd â’n gwybodaeth, profiad, adnoddau a dull o weithredu ar y cyd, yn ein galluogi i sicrhau effaith yn ddiymdroi ac i wireddu newid parhaol.

Cyswllt polisi: Hayley Richards / Carol Owen

Cyfeiriad: Adeiladau’r Farchnad, 5/7 Stryd y Santes Fair, Caerdydd, CF10 1AT

0300 200 1269