WEL aelodau

A | B | C | G | J | L | O | P | R | S | W | Y

Plantlife Cymru

'Gweithredu i warchod planhigion gwyllt Cymru'

Plantlife yw’r elusen sy’n eiriol dros blanhigion gwyllt y genedl. Rydym yn gweithio’n ddygn i warchod planhigion gwyllt ar y ddaear ac i adeiladu dealltwriaeth o’u rôl hanfodol ym mywyd pawb. Mae planhigion gwyllt yn hanfodol i fywyd - maent yn glanhau ein hawyr a’n dwr, yn darparu bwyd a lloches i’n pryfed, adar ac anifeiliaid ac maent yn dyngedfennol yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd.

Cyswllt polisi a'r wasg: Colin Cheesman

Cyfeiriad: 13 St Stryd Andrews, Caerdydd, CF10 3DB

E-bost: Cymru@plantlife.org.uk

029 2037 6193

PONT Pori Natur a Threftadaeth

'Pori yn Rhagori​'

Sefydliad dielw yw PONT (Pori, Natur a Threftadaeth) sy’n bodoli i annog a hwyluso pori er budd bywyd gwyllt, tirwedd a threftadaeth ddiwylliannol Cymru.

Mae PONT yn dod â gwybodaeth, arbenigedd a sgiliau ymarferol mewn perthynas â chadwraeth a phori ledled Cymru at ei gilydd ac yn eu rhannu. Y nod yw gweithio gyda’r rhai yn y byd ffermio, cadwraeth, cymunedau lleol a grwpiau eraill sydd â diddordeb i helpu i gyflwyno datrysiadau pori ymarferol sydd o fudd i fuddiannau amrywiol mewn ffordd integredig.

Blaenoriaethau cyfredol:

  • Cefnogi ac annog ffermwyr i reoli eu tir ar gyfer bwyd, budd cymunedol a byd natur.
  • Annog ac addysgu cymunedau lleol i ddefnyddio a mwynhau cefn gwlad mewn ffordd gyfrifol.
  • Pontio’r bwlch rhwng y dref a’r wlad i gynyddu cyfleoedd i gydweithio er budd y ddwy ardal.
  • Gweithio gyda sefydliadau amgylcheddol i ddatblygu eu gwybodaeth a’u gallu i weithio gyda’r gymuned ffermio i ddatblygu datrysiadau i heriau cadwraeth natur.

Cyfeiriad: c/o Snowdonia Society, Caban, Brynrefail, Caernarfon. LL55 3NR

Ebost: Admin@pontcymru.org

Cysylltiadau polisi a phwysau'r wasg: Hilary Kehoe