Cynghrair Datblygu Cynaliadwy

Mae’r Cyswllt yn darparu cefnogaeth ysgrifenyddol i Gynghrair y Trydydd Sector dros  Ddatblygu Cynaliadwy (y Gynghrair DC), cynghrair o gyrff trydydd sector a grëwyd i ymgyrchu dros Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) gref ac effeithiol.

Nawr bod y Ddeddf mewn grym, mae’r Gynghrair yn parhau i gydweithio er mwyn hyrwyddo ei gweithredu effeithiol a sicrhau bod datblygu cynaliadwy yn dod yn wir egwyddor drefniadol ganolog y sector cyhoeddus yng Nghymru.  Mae’r Gynghrair yn gweithredu fel cyfaill beirniadol i’r sector cyhoeddus a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.  Bydd yn craffu ar gyflawniadau, yn rhannu ymarfer da, yn eiriol dros newid (lle bod hynny’n angenrheidiol ar gyfer gwireddu effeithiol) ac yn herio diffyg cynnydd.

Cewch wybod mwy am waith y Gynghrair DC ar eu gwefan a’u dilyn ar Trydar @shapingwales.