Bioamrywiaeth

Mae dod â cholledion mewn bioamrywiaeth i ben yn hynod o bwysig i aelodau’r Cyswllt.   Dangosodd yr adroddiad Sefyllfa Byd Natur (2013) bod 60% o’n rhywogaethau brodorol wedi prinhau dros y 50 mlynedd flaenorol ledled y DU.  Amcan Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE yw dod â cholledion mewn bioamrywiaeth i ben yn yr UE erbyn 2020.  I amlhau i’r eithaf gyfraniad Cymru i’r nod hwn, hoffai’r Cyswllt weld:

  • gwleidyddion yng Nghymru sydd â mwy o ymwybyddiaeth o’r materion sy’n wynebu rhywogaethau â blaenoriaeth a bioamrywiaeth yng Nghymru (gweler ein Project Species Champions) [Pencampwyr Rhywogaethau]
  • Cynllun Adfer Natur effeithiol sy’n cynnwys gweithrediadau a fydd yn gwireddu bioamrywiaeth yng Nghymru 
  • gwell rhwydwaith o safleoedd arbennig i fyd natur, sicrhau rheolaeth briodol a bod “mwy ohonyn nhw, eu bod yn fwy, yn well ac wedi eu cysylltu” 
  • dull strategol o ariannu cyflawniadau dros fyd natur, targedu blaenoriaethau ac adnabod ffynonellau preifat a chyhoeddus mentrus o arian yn ychwanegol at ffynonellau traddodiadol