Adnoddau Naturiol

Gweithiodd aelodau’r Cyswllt yn ddygn i ddylanwadu ar ddatblygiad Deddf Amgylchedd (Cymru) 2016 gref.  Mae Rheolaeth Gynaliadwy o Adnoddau Naturiol (RhGAN) yn hanfodol ar gyfer datblygu Cymru’n gynaliadwy, a dymuniad aelodau’r Cyswllt yw gweld y Ddeddf yn cael ei gweithredu’n effeithiol dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.  Rydym yn gweithio i fod â rhan yn natblygiad:

  • Adroddiad Sefyllfa Adnoddau Naturiol (ADAN) CNC
  • Polisi Adnoddau Naturiol Cenedlaethol (PANC)
  • Datganiadau Ardal