Newid Hinsawdd

Mae newid hinsawdd yn faes polisi allweddol i’r Cyswllt.  Rydym yn cydweithio’n agos gydag Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru i ddylanwadu ar bolisi a deddfwriaeth sy’n mynd i’r afael â lliniaru newid hinsawdd ac addasu iddo yng Nghymru, yn cynnwys effaith gweithgareddau Cymru y tu hwnt i’w ffiniau.

Hoffai’r Cyswllt weld:

  • rhaglenni sylweddol i ostwng gollyngiadau, megis gwella effeithiolrwydd ynni mewn cartrefi a chynyddu gallu’r amgylchedd naturiol i storio carbon, nes bydd y gyllideb garbon gyntaf wedi ei gosod drwy gyfrwng Deddf Amgylchedd (Cymru) 
  • cynllun addasu effeithiol ar gyfer defnydd tir a’r amgylchedd naturiol