Treftadaeth

Mae aelodau’r Cyswllt yn credu bod ein treftadaeth naturiol ac adeiledig yn rhan bwysig o’n hamgylchedd a hoffem weld polisïau sy’n gwarchod ac yn gwella ein hasedau treftadaeth pwysig.  Credwn fod y system Gynllunio Tref a Chefn Gwlad yn ddull allweddol o wneud hyn.