Ein perthynas â’r môr yng Nghymru

Mae moroedd Cymru’n rhan bwysig o dreftadaeth a diwylliant Cymru ac yn rhan hanfodol o hanes Cymru, yn enwedig drwy gyfrwng traddodiadau pysgota, porthladdoedd, a’r diwydiannau y maen nhw wedi eu cynnal. Gwelir hyd heddiw gyfoeth o safleoedd a gweddillion archeolegol. Heddiw, mae amgylchedd morol Cymru’n parhau i chwarae rhan sylfaenol yn economi Cymru, gyda dros 60% o boblogaeth Cymru’n byw ac yn gweithio o amgylch yr arfordir, a thwristiaeth arfordirol yn cyfrannu mwy na £602 miliwn yn 2013 i economi Cymru (dydy’r ffigwr hwn ddim yn cynnwys effeithiau lluosydd).

Mae moroedd Cymru’n cynnal miloedd o swyddi ledled ystod o sectorau ac yn ein darparu â llawer o’r adnoddau a ddefnyddir gennym bob dydd. Rydym yn dibynnu’n drwm ar y môr i’n darparu â bwyd, i reoli ein hinsawdd, ac i ddarparu trafnidiaeth. Yn gynyddol, rydym yn edrych tua’r môr fel ffynhonnell o ynni adnewyddadwy.  Rydym hefyd yn mwynhau hamdden yn seiliedig ar ddŵr fel pysgota, hwylio, a phlymio. Mae’n amlwg bod ein harfordir a’n moroedd yn ein darparu â buddion eang ac yn gwella ansawdd ein bywydau - mae’n rhaid eu gwarchod a’u rheoli’n gynaliadwy i sicrhau ein bod yn gallu parhau i’w mwynhau ac elwa ohonyn nhw heddiw ac yn y dyfodol.