Rhwydwaith o gyrff amgylcheddol, cefn gwlad a threftadaeth anllywodraethol yw Cyswllt Amgylchedd Cymru (y Cyswllt) sy’n weithredol ledled Cymru.

Ein gweledigaeth yw amgylchedd Cymreig ffyniannus ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

Ein cenhadaeth yw mai’r Rhwydwaith fydd prif ddylanwadydd y sector anllywodraethol ar bolisi, deddfwriaeth ac ymarfer amgylcheddol yng Nghymru, yn cael ei barchu am arbenigedd a chyngor ei aelodau, ac yn gweithredu wrth wraidd gwneud penderfyniadau’r llywodraeth.

Darllenwch ein crynodeb Cynllun Strategol ar gyfer 2020 - 2025, sy'n rhoi trosolwg o'n nodau amgylcheddol a sut y byddwn yn cefnogi gwaith ein haelodau am y pum mlynedd nesaf.