Llawlyfr Aelodau’r Cyswllt

Yn Llawlyfr Aelodau’r Cyswllt cewch wybodaeth gynhwysfawr ynglŷn â sut mae rhwydwaith y Cyswllt yn gweithio a sut allwch chi wneud yn fawr o’ch aelodaeth. Mae’n gadael i chi wybod:

  • Pwy ydy staff y Cyswllt
  • Sut ydym ni’n cyfathrebu gyda’n haelodau, a sut allwch chi gyfathrebu gyda’r rhwydwaith 
  • Sut mae ein grwpiau gwaith yn gweithio, a sut i sicrhau bod eich materion chi ar yr agenda 
  • Y gwasanaethau a ddarperir gennym
  • Ein prosesau llywodraethu, a’n hegwyddorion a’n trefnweithiau ar gyfer gweithio ar y cyd 
  • Sut i fod yn gynrychiolydd y Cyswllt
  • Sut ydym ni’n gweithio gyda Chyngor Partneriaeth y Trydydd Sector 

Felly, os ydych yn newydd i’r rhwydwaith ac yn dymuno deall sut i wneud yn fawr o’ch aelodaeth, neu os hoffech wybod o’r newydd sut mae pethau’n gweithio yn y Cyswllt, bydd y llawlyfr yma’n ddefnyddiol i chi. 

Cofiwch hefyd bod croeso i chi gynnig syniadau os ydych yn teimlo y byddai’n fuddiol cynnwys unrhyw beth arall yn rhifynnau’r dyfodol. 

Files: