Recriwtio

Swyddog Eiriolaeth Targedau Byd Natur

Lleoliad:                        Rhywfaint o weithio o gartref yn ofynnol, ynghyd â chyd-weithio ar aelodaeth Tramshed Tech yng Nghanol Caerdydd
Math o swydd:              Cytundeb rhan-amser (28 awr yr wythnos) hyd 31 Mai 2021
Cyflog:                          £28,590 pro rata

Dyma gyfle ardderchog i rhywun sydd  â phrofiad o gydlynu ac ysgogi grwpiau, ac o weithio gyda’r sawl sy’n llunio polisi a gwneud penderfyniadau i ddatblygu cefnogaeth am faterion amgylcheddol allweddol. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn ddymunol ac yn weithgar gyda’r dyfalbarhad i drefnu trafodaethau anodd rhwng aelodau’r Cyswllt er mwyn dod i benderfyniadau ar y cyd. Bydd daliwr y swydd yn cydweithio’n agos gydag aelodau’r Cyswllt a chydweithwyr Cysylltau Amgylcheddol y DU (ELUK) i ddatblygu datganiadau a briffiau’r Cyswllt mewn dull effeithiol ac effeithlon. Byddwch yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau a chyfleoedd priodol i eiriol dros safleoedd polisi’r Cyswllt/ELUK a gytunwyd i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau yng Nghymru.

Fel un o brif bwyntiau cyswllt Cadeiryddion ein Grwpiau Gweithio, aelodau eraill y grŵp a swyddogion Llywodraeth Cymru, byddwch yn gydlynydd hyderus, hunan-ysgogol, dymunol, trefnus a thrylwyr ac yn gyfathrebwr hynod o effeithiol gyda brwdfrydedd amlwg am waith cyrff ymgyrchu amgylcheddol.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr du ac ethnig lleiafrifol. Rydym hefyd yn croesawu secondiadau.

Cliciwch yma i lawrlwytho: disgrifiad swydd, ffurflen gais, ffurflen monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth, datganiad preifatrwydd ymgeisydd swydd.

Dylid dychwelyd eich ffurflen gais wedi ei chwblhau erbyn 09.00 ar ddydd Llun 19 Hydref. 

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn 19 Hydref. Os na fyddwch wedi clywed oddi wrthym erbyn 21 Hydref dylech gymryd na fu eich cais yn llwyddiannus.

Os oes gennych ymholiadau pellach ffoniwch 07531 922872.

Swyddi eraill yn sector yr amgylchedd

Gweler isod am restr o gysylltau allanol a all helpu i'ch cyfeirio i safleoedd swyddi eraill yn y sector hwn.  Sylwer: nid yw'r Cyswllt yn gyfrifol am gynnwys y safleoedd hyn.

Conservation Jobs

Countryside Jobs Service

Environment Post

Environment Job

Environmental Jobs

Good Moves

Green Jobs (Ireland)

Green Jobs (UK)

Renewable Energy Jobs

Solar Jobs

Wind Jobs

Waste Jobs

Water Jobs