Recriwtio

Swyddog Polisi

Lleoliad:                       Tŷ Baltic, Bae Caerdydd, Caerdydd
Math o swydd:              Cytundeb llawn amser hyd ddiwedd mis Mawrth 2021, gyda phosibilrwydd o estyniad hyd mis Mawrth 2022.
Graddfa gyflog:            £27,730 - £36,552

Dyma gyfle ardderchog i rywun gyda chefndir da mewn cydlynu ac ysgogi grwpiau a datblygu polisi. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn ddymunol ac yn ymroddedig gyda’r dycnwch i sicrhau cynnydd mewn trafodaethau anodd rhwng aelodau’r Cyswllt er mwyn gwireddu penderfyniadau ar y cyd. Bydd daliwr y swydd yn cydweithio’n agos gyda Grwpiau Gwaith y Cyswllt i ddatblygu datganiadau ac ymatebion y Cyswllt i ymgynghoriadau mewn modd effeithlon ac effeithiol. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth ddofn o’r sector cyhoeddus yng Nghymru a byddwch yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau a chyfleoedd priodol i hybu safleoedd polisi’r Cyswllt a gytunwyd i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau yng Nghymru.

Fel un o’r prif bwyntiau cyswllt ar gyfer Cadeiryddion ein Grwpiau Gwaith, aelodau o grwpiau eraill a Swyddogion Llywodraeth Cymru fe fyddwch yn gydlynydd hyderus, sy’n gallu ysgogi ei hun, sy’n sgwrsio’n hawdd, yn drefnus ac yn drylwyr ac yn gyfathrebwr hynod o effeithiol gyda brwdfrydedd amlwg dros waith cyrff ymgyrchu amgylcheddol.

Cliciwch yma i lawrlwytho: disgrifiad swydd, ffurflen gais, ffurflen monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth, datganiad preifatrwydd ymgeisydd swydd.

Dylid dychwelyd eich ffurflen gais wedi ei chwblhau i swyddfa’r Cyswllt erbyn 09.00 ar ddydd Llun 3 Mehefin

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn 10 neu 17 Mehefin. Os na fyddwch wedi clywed oddi wrthym erbyn 14 Mehefin dylech gymryd na fu eich cais yn llwyddiannus.

Os byddwch yn dychwelyd eich ffurflen gais ar yr e-bost (sydd orau gennym ni) ac yn cael gwahoddiad i fynychu cyfweliad, sylwer y disgwylir i chi lofnodi’r datganiad ar waelod y ffurflen gais ar y diwrnod os na fyddwch wedi arwyddo’n electronaidd.

Os oes gennych ymholiadau pellach ffoniwch 029 2049 7509.

 

Swyddi eraill yn sector yr amgylchedd

Gweler isod am restr o gysylltau allanol a all helpu i'ch cyfeirio i safleoedd swyddi eraill yn y sector hwn.  Sylwer: nid yw'r Cyswllt yn gyfrifol am gynnwys y safleoedd hyn.

Conservation Jobs

Countryside Jobs Service

Environment Post

Environment Job

Environmental Jobs

Good Moves

Green Jobs (Ireland)

Green Jobs (UK)

Renewable Energy Jobs

Solar Jobs

Wind Jobs

Waste Jobs

Water Jobs