Sut I Ymuno

Mae’r cyrff sy’n aelodau o’r Cyswllt yn cynnwys rhai o gyrff anllywodraethol mwyaf deinamig, mentrus ac ymarferol Cymru sydd, yn eu tro, yn cynrychioli cannoedd o filoedd o aelodau sy’n tanysgrifio, cefnogwyr a gwirfoddolwyr ledled Cymru. Mae llawer o aelodau hefyd yn berchen ar dir neu’n ei reoli a gyda’i gilydd mae’r tiroedd hyn yn cynnwys bron i hanner miliwn o hectarau yng Nghymru. 

Mae’n ofynnol i’n haelodau gefnogi ein pwrpasau elusennol, sef: “hyrwyddo, er budd y cyhoedd, cadwraeth, gwarchodaeth, defnydd cynaliadwy a mwynhad tawel a chyfrifol o dreftadaeth naturiol a diwylliannol Cymru”.

Mae croeso i unrhyw gorff amgylcheddol sy’n gweithio yng Nghymru ac sydd â phwrpas sy’n cyd-fynd a’n pwrpas ni wneud cais am aelodaeth.

Mae ein haelodau yn gyrff sydd â diddordeb mewn materion amgylcheddol / cefn gwlad / treftadaeth, yn gweithio’n genedlaethol yng Nghymru ac yn gallu arddangos eu bod yn annibynnol o fuddion llywodraethol neu fasnachol wrth wneud penderfyniadau (hy cyrff nad ydyn nhw’n cael eu cynnal na’u rheoli gan y llywodraeth na’i asiantaethau, ac nad ydyn nhw’n gweithredu fel corff ‘er elw’ yn unig).

Am fanylion llawn holl fuddion a gofynion aelodaeth, lawrlwythwch ein Ffurflen Gais am Aelodaeth a Llawlyfr Aelodau neu cysylltwch â ni am wybodaeth bellach.

Files: